shreya

Charnam Sharanam Gachhami!! HU shreya, USA ma second year nursing program ma chhu. paramji ane ma na aashirwaad thi hu ahiya sudhi pahochi chhu. aa final exam nu week chhe. Paramji, tamne etli prarthna chhe ke, marama etli samrathta aapjo ke hu darek final ma paas thai shaku.Tame j mane aagal vadhavno rasto bbatavyo chhe, to ene safalta purvak paar karvni shakti tame j aapjo. Mane vishwaas chhe k hu safal thai. CHARNAM SHARNAM GACHHAMI!!
0 replies on “shreya”