shreya

charnam Sharnam Gachhami!! Hu atyare je mukaam par chhu e Paramji ane Ma na aashirwad thi chhu. Mane vishwaas chhe ke tame mari chinta door karsho ane agal vadhvani himmat aapsho. Paramji ane Ma , tamara aashirwaad banavi rakhjo!!! Charnam sharnam gachhami!!
0 replies on “shreya”