KAILASH PATIAL

CHARANAM SHARNAM GACHAMI PARAM SHARANAM GACHAMI HANSAM SHARANAM GACHAMI ADWATAM SHARANAM GACHAMI ANANDAM SHARANAM GACHAMI CHARANAM SHARANAM GACHAMI HEY PARAMJI MUCH PR KIRPA KARO,SIR CHUKA KAR PARAMJI KO NAMSKAR KARTA/KARTI HUN MUJH KO AAJ RAAT ACHI NEEDH AY ECHA PURAN HOTE SUBHA PAKAR M 1 GLASS PANI KA PARAM JI KO DUNGI,EK GULAB KA PHOOL ,1RUPEES (KUCH V) PARAMJI KO DUNGI ECHA PURAN HOTE HE KISI V THARIKA S ( 2 )LOGO KO P3Y SIKHAUGI/SIKHAUGA
0 replies on “KAILASH PATIAL”